Club Ben Akiba

DJ Sloba Sačulatac od 22h, DJ Roshula od 02h (donji nivo); DJ Metnem & Drobim od 22h (gornji nivo)

+381 63 34 34 33
+381 63 33 33 44

Club Ben Akiba

DJ Nebojša Intruder od 22h (donji nivo); DJ Peter Portman & Teo Trunk od 22h, (gornji nivo)

+381 63 34 34 33
+381 63 33 33 44

All clubs