Kolumne, Razno, vesti

Da li je sklonost ka alkoholu znak da ste inteligentniji?

Nauka je puna iznenađenja, mada ovo otkriće možda nije jedno od tih. Dugogodišnje studije su pokazale da inteligentniji ljudi ranije kreću da piju alkohol, kao i da ga piju u većj meri. Verbalni razvoj može biti povezan sa socijalnom inteligencijom.

Naime, studije koje se tiču verbalne komunikacije su pokazale da deca koja prva progovore i brže razviju svoju verbalnu sposobnost, imaju veću sklonost ka tome da ranije počnu da piju alkohol, ne kvalifikujući se time kao problematični ili zavisni od alkohola. Iako imaju više skolonosti ka alkoholu, kod inteligentnih ljudi njihova inteligencija je zaštitni faktor od alkoholizma.

Da li je ovo iznenađujuće? Pa i nije. Inteligentiji ljudi se su svesniji sveta oko sebe, ranije i sazrevaju, a to sve nekako ide jedno za drugim. Zar, ne?!

 

beogradnocu.com