Kolumne, vesti

Da li ste znali da postoji fobija od orgazma? Pogledajte ostale seks fobije.

Upoznati ste sa postojanjem čudnih fobija, ali ovo je posebna kategorija! Pogledajte koje su najčudnije fobije vezane za seks:

1. Thyphallofobija - Fobija koja se javlja i kod muškaraca i kod žena, a koliko je česta toliko je i neverovatna - radi se o strahu od erekcije. Strah se javlja i od same pomisli na erekciju, a od gledanja već može doći do padanja u nesvest.

2. Medomalacufobija - Strah da erekcija ne izostane. Kod najplašljivijih strah se razvije u pogubnu fobiju.

3- Gymnofobija - strah od golog tela. Osobe koje pate od ove fobije ne samo da osećaju neugodnost, već zapadaju u pravu histeriju ako se nađu u bilo kakvom kontaktu sa golim telom.

4. Menofobija - strah od masturbacije.

5. Heterofobija - U pitanju je strah od suprotnog pola.

5. Erotofobija - strah od svega što može imati veze sa seksom.

6. Eurotofobija -  strah od ženskih polnih organa. Kod nekih on se javlja već na pogled, dok se hrabriji onesveste pošto ih dodirnu.

7. Parthenofobija - strah od nevinih devojaka, ali i mladih žena.

8. Coitofogija - strah od orgazma.

 

beogradnocu.com