Magazin, Show

Parkur je veština "prelaženja najkraćeg rastojanja između dve tačke". Zapravo, pomoću ovog ekstremnog sporta moći ćete, kao Neo u "Matriksu" da skačete sa zgrade na zgradu, drveta na travu itd...

Parkur je nastao 80-ih godina u francuskom gradu Lises (30 km od Pariza). Ispirisan i nadahnut svojim ocem David Bel je razvio novi način kretanja, novi stil zivota.
Parkur predstavlja prirodan metod treniranja čovekovog tela da se kreće tečno i efikasno, koristeći prepreke koje se nađu ispred vas. Parkour je više od sporta, to je stil života, umetnost. To je nešto što vam menja život, menja poglede na stvari, drži vas zdravim, otvara vam nove ideje, izazove i puteve. Pored fizičke snaga u ovoj umetnosti potrebano je i da se čovek mentalno/umno razvija.

Ideja parkura je da se što efikasnije krećete u jednom neprekidnom trku od tačke A do tačke B. Ideju je David dobio od svog oca (vojnika iz Vijetnama) koji su, da bi opstali u gustim šumama morali da beže i love. Čovekovo telo može da uradi neverovatne pokrete.

Ipak, ovako nešto se retko viđa. Ovaj mladić je izvežbao parkur sa svojim psom...

Pogledajte:

DOG & MANParkour ou Parkão?(equipe EBPZ Empreendimentos Artísticos)

Posted by Eduardo Sterblitch on Sunday, February 15, 2015