Magazin, Život

Ne znamo koliko su zadovoljni korisnici usluga ovog molera, ali verujemo da je jednako maštovit u poslu, kao što je u reklamiranju. to jest pisanju oglasa, izuteno duhovitog. valjda ga je neko i pročitao do kraja, dok je čekao da stigne prevoz...

Pa ako vas žena ne vara a deca se ne drogiraju, dopustite makar njemu da vam okreči gajbu....