Magazin, Život

Grafiti su najpoznatiji oblik ulične umetnosti. Neki su baš baš lepi, šareni, a neki samo nose snažnu poruku, baš kao ovaj.. pa razmislite, da li je autor bio u pravu?

Nama se čini da je bio inspirisan okruženjem u kojem živimo. Znači, pamet u glavu... i pazite šta stavljate u nos.