Magazin, vesti, Život

Ova bezimena lepotica izvajane figure, žestoko se namučila noseći svoju savršenu belu haljinu. Izgleda da je nije isprobala kod kuće, ili je možda i računala da će morati tako da je nosi, ali izazvala je kontraefekat. Groteskan čak. Pogledajte kakav. Možda sledeći put treba da izabere nešto kraće, ili makar da raspara šlic...