Najave, vesti

Nazivaju ih «Leteći kozaci», «Veliki kozački balet», «Kazački igrački brend»... 4. aprila Državni Ansambl Ruske Federacije «Kozaci Rusije» boravi u Beogradu (Sava Centar), 5. aprila u Novom Sadu (CNP) i u Banja Luci 1. aprila (Borik).
Umetnike ansambla odlikuje visoka veština, profesionalizam, umeće, brzina, sjajna tehnika. Sve je idealno: odabrani igrači, lepi kostimi, ratni rekviziti (od koplja do topa!)
Kozaci će prikazati gledaocima svoju izuzetnu umetnost: spoj folklornog kolorita i klasične koreografske tehnike, koji proizvodi eksploziju energije, ritma i strasti.
Ali osim perfektne tehnike, njihovi nastupi su ispunjeni dubokim dramskim efektom, a preko koreografije se pred očaranim gledaocima raskriva „Velika Ruska Duša“.
Kozačke igre i pesme su jedinstveni žanr. Sabravši u sebe svu moć i energiju ratne naravi i vatrenog srca, oni ih bogato daruju svim svojim gledaocima na raznim stranama sveta. Te igre i pesme odražavaju i svu širinu duše ruskih ljudi, njihovu ljubav ka rodnoj zemlji i Otadžbini.
U Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci «RUSKI KOZACI» predstaviće veličanstveni muzičko-scenski program, povodom «70 GODINA POBEDE NAD FAŠIZMOM», koji će ostaviti gledaoce bez daha !
Organizator balkanskog dela turneje, koja ce dešava u okviru Projekta«Ruska kulьtura u Srbiji» Predsednik «Udruženja Srpsko-Ruska Veza» Elena Ištoković, izjavila je da je sada jako važno sačuvati sećanje na Veliku Pobedu, koju je Rusija podarila svetu.
Svaki detalj programa doveden je do perfekcije – od kostima do pokreta, oni naprosto opčinjavaju publiku neizmernom energijom, efektnom igrom, senzacionalnom koreografijom, strašću i uzbuđenjem.
Rukovodilac Ansambla, genijalni koreograf LEONID MILOVANOV, jedan je od punomoćnih lica Predsednika RF, VLADIMIRA PUTINA za „Narodni front“.
Nagrađen je od strane bivšeg Predsednika RF, Dmitrija Medvedeva, 2010 godine zvanjem „NARODNI UMETNIK RUSIJE“.
«Ruski Kozaci» pod rukovodstvom maestra, Leonida Milovanova, pokazaće publici istoriju kozaštva i Velike Pobede, u kojoj su kozaci odigrali važnu ulogu.