Magazin, Život

Slepi beskućnik prosi na ulici, poneko ubaci neku paru, i ode za svojim poslom, većina ga ignoriše. Natpis na kartonu "Slep sam, molim pomoć" privukao je jednu ženu koja nije tek tako prošla pored njega.

Umesto da samo ubaci novac, ona je uzela karton i napisala nešto na njemu. Nakon toga prilozi su se uvećali, a čoveku nije bilo jasno zašto.
Da, ovaj video je snimljen i postavljen na coolneeds.com, da bi pokazao kolika je moć reči. Pogledajte i uverite se i sami. Zapamtite, vaše reči imaju moć da nekom poptuno promene dan. Nabolje ili nagore.....Ako niste razumeli.. napisala je "Divan je dan, ali ja ne mogu da ga vidim...."