• Maroko
  • 29. avgust - 08. septembar
  • 10 Ljudi
  • 760 €

beogradnocu.com nagrađuje prvih 20 prijavljenih popustom od 30 EUR. Nakon vaše online prijave naš operater će vas kontaktirati za dalja uputstva. 

 

PLAN I PROGRAM PUTA:

1. dan (29.08): Okupljanje na aerodromu „Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Let do Milana. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel u blizini aerodroma. Mogućnost odlaska do italijanske prestonice mode. Povratak u hotel Noćenje.

2. dan (30.08): Transfer do aerodroma u ranim jutarnjim časovima. Dolazak u Marakeš, „Zemlju bogova”. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Check-in u poslepodnevnim časovima. Popodnevni fakultativni obilazak grada: Đema el Fna, najveći trg Severne Afrike sa krotiteljima zmija i majmuna, žonglerima, akrobatama, restoranima sa fantastičnim pogledom, sukovima (pijacama) sa najrazličitijom robom; Badi palata sa rodama i odajama sa zanimljivim stilovima; grobnice dinastije Sadena; džamija Katubija i La Menara- najveći i najpopularniji vrt. Noćenje.

3. dan (31.08): Doručak. Slobodan dan za uživanje u Marakešu. Fakultativni obilazak Cyber parka i bašte Majorel sa kaktusima, jezercima, ribnjacima. Uveče izlazak na Đema el Fna, na tradicionalnu marokansku klopu. Noćenje.

4. dan (01.09): Doručak. Fakultativni izlet na Ouzud vodopade, najviše vodopade u Africi (110metara). Huk vode, duga ispred vas dok pijuckate čaj, majmuni koji se slobodno šetaju. Kupanje u vodopadima. Povratak u Marakeš. Noćenje.

5. dan (02.09): Doručak. Fakultativni izlet u Esauiru. Nekadašnji Mogador je jedno od najpopularnijih letovališta na obali Atlantika. U ovom gradu su snimani brojni filmovi, a najpoznatiji su „Otelo“ (1952), „Nebesko kraljevstvo“ (2005) i „Aleksandar“ (2004), ali i popularna TV serija „Igra prestola“ (2011). Okean koji udara o stene, duga peščana plaža sa surferima, plavi brodići i jata galebova. Ručni radovi, odeća, obuća, ušuškani restorančići sa najukusnijim sladoledom, zašećerenim časem i kafom. Kupanje i sunčanje. Povratak u Marakeš. Noćenje.

6. dan (03.09): Doručak. Fakultativni obilazak čuvene Kazablanke, obilazak džamije Hasana II i čuvenog Rikof kafea, Medine – najstarijeg dela grada sa načičkanim radnjama. Povratak za Marakeš. Noćenje.

7. dan (04.09): Doručak. Fakultativni izlet u Agadir. Igramo se sa kozama koje se penju po drveću, kupamo na dugoj peščanoj plaži u talasima Atlantskog okeana. Povratak u Marakeš. Noćenje.

8. dan (05.09): Doručak. Fakultativni izlet u Kvarzazet (Quarzazette), afrički Holivud. Povratak u Marakeš. Noćenje.

9. dan (06.09): Doručak. Slobodno vreme za kupovinu suvenira, degustaciju hrane, najlepše ceđene sokove na glavnom trgu. Noćenje.

10. dan (07.09): Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Ostavljamo stvari u hotelu, a mi imamo slobodno vreme do večernjeg polaska na aerodrom. Okupljanje na aerodromu oko 2-3 sata pre poletanja aviona.

11. Dan (08.09): Let do Barselone. Čekanje za let ka Beogradu. Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.
CENA 760eur ***

*** CENA JE PROMENLJIVA U ZAVISNOSTI OD PROMENE CENE AVIOKARTE (LOW-COST KOMPANIJE). GRUPA SE POTVRĐUJE 20.05. U ZAVISNOSTI OD BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA (MINIMUM 10 ZA FORMIRANJE GRUPE). NAKON KUPOVINE AVIOKARTE, REFUNDACIJA NIJE MOGUĆA

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 300 eur u dinarskoj pritivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak se plaća najkasnije do 30.07. u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.
PRILIKOM PRIJAVE PUTNICI SU OBAVEZNI DA DOSTAVE KOPIJU PRVE STRANE PASOŠA

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

• Kompletnu organizaciju i vođenje puta
• Sve navedene avio-karte sa svim taksama na relacijama: Beograd-Milano, Milano-Marakeš, Marakeš-Barselona, Barselona-Beograd
• Transfere od/do aerodroma do/od hotela u Milanu, transfere od/do aerodroma do/od hotela u Marakešu
• Ručni prtljag do 10kg dimenzija ne većih od 55x40x20cm
• 1 noćenje u hotelu 2* ili 3* u Milanu (u blizini aerodroma) u sobama 1/2
• 8 noćenja u hotelu sa 3* na bazi noćenja sa doručkom (buffet) u Marakešu, sobe 1/2 i 1/3
• Troškove realizacije programa

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

• Fakultativne izlete i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
• Marokansku vizu 25eur
• Međunarodno zdravstveno osiguranje
• Individualne troškove putnika za vreme putovanja
• Doplatu da dodatni prtljag (torba do 20 kg) – 90eur ukupno za 4 leta

Marakeš je grad u podnožju planina Atlas u jugozapadnom Maroku. Poznat je po nadimcima „crveni grad“ i „biser juga“. Uz Fes, Meknes i Rabat, ubraja se u 4 „kraljevska grada“ Maroka. Grad ima 1.036.500 stanovnika (2006), i po tome je četvrti grad zemlje. Glavni je grad regiona Marakeš-Tensift-El Hauz. Marakeš je reč iz jezika Berbera i znači „Božja zemlja“. Ime države Maroko potiče od ovog toponima (špansko ime Marakeša: Marruecos). Grad je osnovao Jusuf Ibn Tahfin, prvi kralj dinastije Almoravida, 1062. Privreda Marakeša zasniva se na turizmu, trgovini i zanatstvu. Marakeš poseti više od 2 miliona turista godišnje.

Hotel u Milanu ima 2* ili 3* i nalazi se u blizini aerodroma Malpensa. Svaka soba ima svoje kupatilo. Sobe su 1/2. Usluga je na bazi noćenja.

Hotel u Marakešu ima 3* i nalazi su u delu grada Gueliz, novom evropeidnom delu, gde je smešten najveći broj hotela, u blizini kafića i restorana. Medina je na 10 minuta, a trg Đema el Fna je na 20 minuta hoda. Svaka soba ima svje kupatilo i klimu. Sobe su 1/2 i 1/3. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

TAČNO IME HOTELA BIĆE POZNATO PO FORMIRANJU GRUPE.

 

Napomene:
Opšte napomene:
• Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
• Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
• Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
• Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
• Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
• U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
• U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
• Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
• Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
• U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
• Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
• Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
• Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
• Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

 

Napomene u vezi sa smeštajem:
• Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
• Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
• Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

 

Napomene u vezi sa vizama:
• Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
• Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
• Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
• Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
• Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
• U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost


Rezervacije su obavezne.
Putem korisničkog Call centra ili online možete potpuno besplatno da napravite rezervaciju.

Putovanja

Galerija

Mapa - Maroko