Kolumne, vesti

Saznajte: Koji ste tip ličnosti?

Temperament uslovljava način na koji posmatramo i doživljavamo sve što nas okružuje, kako se ponašamo, kako vidimo druge... Svako od nas ima drugačiji pogled na svet, pa prema tome postoji i više vrsta temperamenta, a najpoznatija je stara Hipokratova podela na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Saznajte kojem tipu ličnosti, odnosno temperamenta vi pripadate?

Kolerik - Kolerici su osobe sa naglim i snažnim reakcijama, koje se lako uzbuđuju i čije su emocije veoma jake, ali ne samo emocija besa, nego i drugih osećanja kao sto su sreća, tuga i slično. Kolerici, veoma često, emocionalno neadekvatno reaguju - oni su skloni dramatizovanju stvari, spremni su na prepirku zbog sitnica, plaču zbog događaja koji i nisu toliko tužni, euforično se raduju iako možda nema mnogo razloga. Kolerici se najčešće opisuju kao vrlo aktivne, radoznale osobe sa viškom energije. To su osobe koje vole takmičenja i dokazivanja i rado prihvataju izazove. Koleričnom temperamentu odgovara atletski tip fizičke gradje, pa se smatra da su kolerici veoma često fizički razvijene osobe.

Sangvik - U poredjenju sa kolerikom sangvinik je manje osetljiv. Sangviničan temperament karakterišu emocionalne reakcije koje su srazmerne nadražajima, što omogućava da se reakcije sangvinika mogu predvideti.  Ta predvidivost čini ih prijatnim i poželjnim u društvu. O sangvinicima se često može čuti i da su skloni čestim promenama raspoloženja što je tačno, međutim, sangvinici lako menjaju raspoloženje kada za to postoje odgovarajući razlozi. Sangvinici su, po pravilu, ležerne osobe, pristupačne i otvorene za sugestije i dobronamerne kritike, realistični, racionalni, najčešće veoma komunikativni.

Melanholik - Melanholični tip temperamenta je, uslovno rečeno, suprotan sangviničnom. Dok sangvinici brzo reaguju iako imaju slabe emocije, melanholici reaguju vrlo sporo, iako imaju vrlo intenzivne, odnosno jake, emocije. Zbog neprijatnih osećanja tuge i stalne zabrinutosti, koja kod melanholika preovladavaju, često nisu omiljene osobe u društvu. Još se opisuju i kao pesimistične, vrlo oprezne, sumnjičave i često nedruštvene i vrlo tihe osobe. Melanholik je promišljen, analitičan, ozbiljan i odlučan, nadaren i kreativan, i često umetnički ili muzički nadaren.

Flegmatik - Emocionalne reakcije su retke, spore i slabe, i to u odnosu na sve ostale tipove temperamenta. Flegmatici su slabo osetljive osobe koje svoje emocije teško ispoljavaju. Kod drugih ostavljaju utisak neemotivnih ili nezainteresovanih, odsutnih ljudi. Flegmatični temperament je potpuno suprotan koleričnom. Flegmatici su mirne, pasivne, osobe. Dok su za jedan broj ljudi flegmatici vrlo prijatni, za druge su izuzetno iritirajući. Flegmatik je suzdržana osoba, lagodna i opuštena, smirena, hladnokrvana i pribrana.

 

*Tekst se ni na koji način ne odnosi na osobe sa fotografije kojom je ilustrovan.

beogradnocu.com