Magazin

Koliko puta ste samo čuli ovaj izraz? Koliko puta je neko opisivao vaše pijanstvo pa upotrebio frazu : " Bio si pijan ko majka", a da pri tom i ne zna šta to zapravo znači. Evo o čemu je reč.

Blaywatch - pice - 12Akademik Berislav Berić profesor univerziteta i šef Ginekološko - akušerske klinike u Novom Sadu dao je sledeće objašnjenje.... On je rekao da, u vreme kada su se žene porađale po kućama, mnoge babice su im dozvojavale da piju alkohol. Čak je bilo poželjno da popiju što jaču rakiju, kako bi što bolje podnele porođaj. Još od tih vremena datira izraz - pijan ko majka. Prema njegovim rečima to narodno iskustvo ima osnova i u medicini, jer davanjem određene vrste alkohola porodiljama, može doći do popuštanja grčeva materice. Naravno, ne preterane količine. S toga je logično da nekome ko je popio malo više rakije kažete - pijan si ko majka. Logično jeste a da li je poželjno, procenite sami.

beogradnocu.com