Magazin, Život

Ne mora čovek sve da zna, pa tako ni da piše kako treba. Zapravo, pravopisne greške se svima događaju, al tu je uvek neko da te ispravi..
Verovatno u skladu sa najpopularnijom od svih "neznam", i ovaj čova je poželeo da pojasni grešku... Nismo sigurni da je shvaćena...