Magazin, Život

U svetlu nedavnih napada na doktore u Domovima zdravlja, verujemo da su tenzije zbog višesatnih čekanja na pregled, vidljve na obe strane, al ponekad su napomene, ili uputstva koja viđamo po čekaonicama toliko urnebesni, da zaslužuju da budu viđeni širim okom javnosti...

Među njima je i ovaj... posle molbi za održavanjem higijene (kupanjem) sad imamo i ovu...