Kolumne, vesti, Život

Zašto neki ljudi hronično kasne? „Taj će zakasniti na sopstvenu sahranu“! Svakom se desilo da dugo, a ponekad i uzaludno čeka nekoga da se pojavi na određenom mestu u dato vreme. Ako se izuzmu sasvim nepredviđene situacije koje potpuno opravdavaju kašnjenje ili nedolazak, treba znati da 17% ljudi hronično kasni, što je pokazala studija Univerziteta u San Francisku.

Ako stalno kasnite pažljivo pročitajte tekst koji sledi i pronađite sebe u nekoj od kategorija, koristiće vam! Postoji i naučna teorija koja sindrom hroničnog kašnjenja svrstava u mentalne poremećaje. Doktor DeLonzor je identifikovala 7 tipova ljudi koji hronično kasne.

Zasto neki ljudi hronicno kasne.jpg3

1. Zavisnici od adrenalina: Oni sami sebi postavljaju ultimatum – završiti sve u poslednji čas! Bez tesnih rokova nemaju jak motiv i veštački izazivaju krizne situacije koje su onda posledica manjka vremena.
2. Produktivni ljudi: Njihov moto je – obaviti što više poslova u što kraćem vremenu! Često „ukrštaju“ poslove ( za sat vremena planiraju da spreme ručak, usisaju tepihe, pokupe dete iz škole i svrate u banku) što za posledicu ima da svuda kasne i najčešće ne uspeju kvalitetno da urade nijedan od planiranih poslova. Veoma loše procenjuju potrebno vreme za delatnosti sa dnevnog spiska.

3. Rasejani profesori: Imaju ozbiljan poremećaj pažnje. Svaka sitnica lako ih omete u prvobitnoj nameri jer nemaju jasne prioritete. Pođu na posao, ali baš tad uoče da slika na zidu visi nakrivo, to poprave ali odmah uoče da su papuče na pogrešnom mestu, a zatim da je nešto palo sa stočića i na posao stižu sa mnogo zakašnjenja, iako su pošli na vreme.

Zasto neki ljudi hronicno kasne

4. Buntovnici: grade sopstveni ugled i sebi pridaju nepostojeću važnost time što stalno kasne. Uživaju da dođu poslednji i da svi samo njih čekaju. Iako ne deluju tako, po pravilu imaju nizak nivo samopoštovanja i svoje nedostatke kompenzuju kroz umišljene efekte kašnjenja.

5. Racionalizatori: Nikad ne priznaje svoj deo odgovornosti zbog kašnjenja. Uvek za sebe imaju najbolje opravdanje „jer ne može se uticati na vanredne prilike i okolnosti“ koji se uvek javljaju baš njima i baš kada su sve preduzeli da stignu na vreme.
6. Drugi su mu bitniji od njega samog: Oni ne kasne tako često. Kasne tamo gde im se inače ne ide, ali su obećali drugima da će doći. Zato odlažu polazak za poslednji čas i kašnjenje kod njih izaziva osećaj krivice.

Zasto neki ljudi hronicno kasne.jpg1

7. Sami sebi najbitniji: Sopstvene potrebe i rutina su im važniji od tuđih očekivanja i vremena. Kod njih jasno preovladava nepoštovanje drugih. Imaju izražen osećaj teskobe u sopstvenom okruženju koje po pravilu pokušavaju striktno da kontrolišu.

Ružno je kasniti! Ako ne poštujete druge i njihovo vreme to je najjasniji znak da ne poštujete sebe. Potpuno je u redu da odbijete da učestvujete u nečemu što vam ne prija. Takođe je u redu da ne budete u društvu ljudi koji vam ne odgovaraju. Ali, pošteno je da im to stavite jasnije do znanja, umesto što redovno kasnite.

 

Foto: listcrown.com, www.worldmarket.com, abackwardsstory.blogspot.com, latedeals.co.uk

beogradnocu.com